รักษนันต์ http://foreverfriendship1987.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=18-01-2012&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=18-01-2012&group=9&gblog=13 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[กุ้ง's Gallery]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=18-01-2012&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=18-01-2012&group=9&gblog=13 Wed, 18 Jan 2012 14:07:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=26-10-2011&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=26-10-2011&group=9&gblog=12 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[ขวัญใจ's Gallery]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=26-10-2011&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=26-10-2011&group=9&gblog=12 Wed, 26 Oct 2011 14:16:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=22-12-2009&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=22-12-2009&group=9&gblog=11 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้า's Gallery]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=22-12-2009&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=22-12-2009&group=9&gblog=11 Tue, 22 Dec 2009 14:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=10-10-2009&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=10-10-2009&group=9&gblog=10 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[เชษฐ์'s Gallery]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=10-10-2009&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=10-10-2009&group=9&gblog=10 Sat, 10 Oct 2009 16:23:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=19-08-2013&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=19-08-2013&group=18&gblog=1 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่วมไว้อาลัยเพื่อน"นก"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=19-08-2013&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=19-08-2013&group=18&gblog=1 Mon, 19 Aug 2013 21:28:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=17-12-2011&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=17-12-2011&group=17&gblog=1 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[Meeting Party 2554 (16 ธ.ค.54)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=17-12-2011&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=17-12-2011&group=17&gblog=1 Sat, 17 Dec 2011 15:17:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=15-11-2011&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=15-11-2011&group=16&gblog=1 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำท่วมนครสวรรค์ 2554]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=15-11-2011&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=15-11-2011&group=16&gblog=1 Tue, 15 Nov 2011 15:29:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=02-06-2011&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=02-06-2011&group=15&gblog=2 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานสติ สำหรับคนทั่วไป (พุทธทาส)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=02-06-2011&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=02-06-2011&group=15&gblog=2 Thu, 02 Jun 2011 13:05:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=31-05-2011&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=31-05-2011&group=15&gblog=1 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[ห้องเผยแผ่ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=31-05-2011&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=31-05-2011&group=15&gblog=1 Tue, 31 May 2011 12:15:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=21-12-2010&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=21-12-2010&group=14&gblog=1 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[Meeting Party 2553 (18 ธ.ค.53)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=21-12-2010&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=21-12-2010&group=14&gblog=1 Tue, 21 Dec 2010 9:20:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=16-12-2010&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=16-12-2010&group=13&gblog=1 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมเพลงโรงเรียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=16-12-2010&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=16-12-2010&group=13&gblog=1 Thu, 16 Dec 2010 14:18:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=21-12-2009&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=21-12-2009&group=12&gblog=1 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[Meeting Party 2552 (19 ธ.ค.52)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=21-12-2009&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=21-12-2009&group=12&gblog=1 Mon, 21 Dec 2009 9:28:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=15-09-2009&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=15-09-2009&group=9&gblog=9 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้ว's Gallery]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=15-09-2009&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=15-09-2009&group=9&gblog=9 Tue, 15 Sep 2009 14:05:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=14-09-2009&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=14-09-2009&group=9&gblog=8 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[รัตน์'s Gallery]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=14-09-2009&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=14-09-2009&group=9&gblog=8 Mon, 14 Sep 2009 11:28:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=29-08-2009&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=29-08-2009&group=9&gblog=7 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[ตุ๊ก's Gallery]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=29-08-2009&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=29-08-2009&group=9&gblog=7 Sat, 29 Aug 2009 14:05:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=11-06-2009&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=11-06-2009&group=9&gblog=6 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[Meeting 2551 & 2552]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=11-06-2009&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=11-06-2009&group=9&gblog=6 Thu, 11 Jun 2009 11:56:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=07-06-2009&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=07-06-2009&group=9&gblog=5 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[บุ๋ม's Gallery]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=07-06-2009&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=07-06-2009&group=9&gblog=5 Sun, 07 Jun 2009 14:05:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=01-06-2009&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=01-06-2009&group=9&gblog=4 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[ต๋อ's Gallery]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=01-06-2009&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=01-06-2009&group=9&gblog=4 Mon, 01 Jun 2009 14:06:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=01-06-2009&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=01-06-2009&group=9&gblog=3 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[เอ๋'s Gallery]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=01-06-2009&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=01-06-2009&group=9&gblog=3 Mon, 01 Jun 2009 14:06:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=01-06-2009&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=01-06-2009&group=9&gblog=2 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีใช้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=01-06-2009&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=01-06-2009&group=9&gblog=2 Mon, 01 Jun 2009 11:23:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=22-05-2009&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=22-05-2009&group=8&gblog=1 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมภาพถ่ายจากวันวาน ภาค 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=22-05-2009&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=22-05-2009&group=8&gblog=1 Fri, 22 May 2009 15:19:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=22-05-2009&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=22-05-2009&group=7&gblog=1 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมภาพถ่ายจากวันวาน ภาค 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=22-05-2009&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=22-05-2009&group=7&gblog=1 Fri, 22 May 2009 15:16:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=22-05-2009&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=22-05-2009&group=6&gblog=1 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[ทัวร์ภาคใต้ 7 วัน ก่อนแยกย้ายกันไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=22-05-2009&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=22-05-2009&group=6&gblog=1 Fri, 22 May 2009 10:43:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=09-06-2012&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=09-06-2012&group=3&gblog=6 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[Webboard 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=09-06-2012&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=09-06-2012&group=3&gblog=6 Sat, 09 Jun 2012 13:29:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=10-05-2011&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=10-05-2011&group=3&gblog=5 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[Webboard 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=10-05-2011&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=10-05-2011&group=3&gblog=5 Tue, 10 May 2011 13:28:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=13-10-2010&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=13-10-2010&group=3&gblog=4 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[Webboard 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=13-10-2010&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=13-10-2010&group=3&gblog=4 Wed, 13 Oct 2010 11:55:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=02-02-2010&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=02-02-2010&group=3&gblog=3 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[Webboard 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=02-02-2010&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=02-02-2010&group=3&gblog=3 Tue, 02 Feb 2010 9:36:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=24-09-2009&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=24-09-2009&group=3&gblog=2 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[Webboard 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=24-09-2009&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=24-09-2009&group=3&gblog=2 Thu, 24 Sep 2009 15:15:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=07-05-2009&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=07-05-2009&group=3&gblog=1 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[แวะมาคุยกันก่อนที่ศาลาโชติ (Webboard 1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=07-05-2009&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=07-05-2009&group=3&gblog=1 Thu, 07 May 2009 16:17:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=02-05-2009&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=02-05-2009&group=1&gblog=1 http://foreverfriendship1987.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฐมบท แห่งมิตรภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=02-05-2009&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=foreverfriendship1987&month=02-05-2009&group=1&gblog=1 Sat, 02 May 2009 10:16:42 +0700